Berikut kami unggah dokumen RPS dan bobot SKS Al Islam Kemuhammadiyah (AIK).
1. RPS Agama 1 (new form)
2. RPS Ibadah dan muamalah 2 (new form)
3. RPS Islam dan Ipteks 3 (new form)
4. RPS kemuhammadiyahan 4 (new form)

Penetapan SKS Agama
(1) Penetapan SKS IBADAH DAN MUAMALAH
(2) Penetapan SKS islam dan ipteks
(3) Penetapan SKS kemuhammadiyahan
Penetapan SKS kemuhammadiyahan (4)

(bungts)